Maksuvaidlused

Büroo nõustab ja esindab kliente maksumenetluste kõikides etappides: suhtluses maksuhalduriga, vaidemenetluses ning kohtumenetluses maksuhalduri haldusaktide vaidlustamisel. Samuti on meie maksuõiguse töögrupil pikaajaline kogemus klientide nõustamisel tollimenetlusega seotud õigusküsimuste lahendamisel.

Advokaadibüroo COBALT advokaadid on tulemuslikult esindanud kliente maksuvaidlustes, mis on seotud käibemaksu, tulumaksu ja tööjõumaksudega. Esindame kliente ka teisi riiklikke ja kohalikke makse hõlmavates vaidlustes ning rahvusvahelisi maksuaspekte puudutavates menetlustes. Mitmed kohtuvaidlused on seotud just maksukontrollide läbiviimise ja klientide õiguste kaitsmisega maksumenetluses.

Meie maksuõiguse töögrupi kogemus hõlmab näiteks käibemaksu tagastusnõuetega seotud vaidlusi, sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse piiramisega seotud vaidlusi, kohtuvaidlusi füüsiliste ja juriidiliste isikute tulumaksuga maksustamise küsimustes ning müügimaksu ja aktsiise puudutavaid vaidlusi.

Esindame kliente maksude tagasiulatuva kehtestamise ja kaupade tariifse klassifitseerimise küsimustes, aga ka erinõuetega tegevusalal tegutsevate ettevõtjate ja maksuhalduri vahelistes vaidlustes tagatise suuruse üle.