Maksustruktuurid

Advokaadibüroo COBALT tunnustatud maksunõustajate meeskond pakub igakülgset nõu ja abi maksuküsimustes ning esindab kliente maksudega seotud vaidlustes. Hoolikas maksuplaneerimine on edukate investeerimisprojektide, rahvusvahelise kaubanduse, tehingute ja üldise äritegevuse puhul võtmetähtsusega.

Büroo maksuõiguse töögrupp aitab leida võimalikult maksutõhusaid ärimudeleid ja parimaid maksu-struktuure nii riigisisestes kui piiriülestes tehingutes. Meil on mitmekülgsed kogemused ka juriidiliste ja füüsiliste isikute maksustamise, maksude planeerimise ja struktureerimise alal ning maksuteemaliste seminaride korraldamisel.

Büroo juristidel on laialdased teadmised ja kogemused maksumenetluses ning nad on saavutanud maksuvaidlustes pretsedendi tähendusega kohtulahendeid.