Transpordiõigus

Meie transpordi- ja transiidialane kogemus hõlmab õigusnõustamist kõigis teed, raudteed, merd ja õhku pidi veetavate kaupade veo, transpordi ja ladustamisega seotud aspektides.

Meil on kogemusi õhusõidukite, aluste ja veereva koosseisu ostu-müügiprotsesside nõustamisel, aga ka selles, mis puudutab transpordivahendite pantimist, registreerimist ja haldamist. Oleme andnud juriidilist nõu vedude, infrastruktuuri tasude ning maapealse teenindusega seotud küsimustes. Samuti pakume konsultatsiooni naftaterminale haldavatele ning naftatoodete ladustamisega tegelevatele klientidele.

Lisaks finantseerimisküsimustele ning lepingute sõlmimisele oleme nõustanud selles sektoris tegutsevaid firmasid riigihankeid puudutavatel teemadel ning esindanud oma kliente konkurentsi- ja keskkonnakaitsevaidlustes.

Meeskond

Aivar
Taro

Partner

Eesti

Kõik eksperdid