Keskkonnaõigus

Keskkonnaküsimused on paljude ettevõtete jaoks keskse tähendusega. Need mõjutavad arendustööd, tootmist, kaubandust ja tarneahelaid, mistõttu paljudes äri- ja finantseerimistehingutes tuleb nendega arvestada.

Me aitame klientidel hankida lube, vastavustõendeid ning koostada keskkonnakaitse reeglistiku järgimiseks vajalikke dokumente. Samuti abistame jäätmekäitlemise, taaskasutuse, keskkonna- ja looduskaitse valdkonnaga seotud õigusküsimustes.

Büroo on nõustanud Alexela Energiat Kiviõli Keemiatööstuse omandamisel, mille peamine tegevusvaldkond põlevkiviõli tootmine on üks väheseid kohalikul toorainel põhinevaid, kuid eksportturgudele suunatud tootmisvaldkondi Eestis.

Lisaks nõustamisele on meil kogemusi keskkonda puuduvates vaidlustes, sealhulgas seoses Natura 2000 aladega.