Ehitusõigus

Meil on eraldi kinnisvara- ja ehitusõigusele spetsialiseerunud töögrupp, kuhu kuuluvad hinnatud ja kogenud spetsialistid pakuvad klientidele tõhusat õigusabi kõikvõimalikes kinnisvara ja ehitust puudutavates küsimustes, sealhulgas anname nõu äri-, elu- ja tööstushoonete ning infrastruktuuri arendusprojektides. Abistame kliente ehituskruntide hindamisel ja hankimisel, planeerimis-, keskkonna- ja muude nõuete kontrollimisel ning ehituslubade hankimisel. Meie meeskonda kuuluvad riigihangete eksperdid ja meil on ulatuslikud kogemused nii hankijate kui ka töövõtjate esindamisel.

Abistame nii pakkumusdokumentide, ehituslepingute, täitmistagatiste, nõustamis-, projektijuhtimis-, tehnoloogia tarne- ja litsentsilepingute kui ka kinnisvara haldamiseks ja opereerimiseks vajalike lepingute koostamisel ning lepingutingimuste läbirääkimisel. Meie meeskonnal on ulatuslikud kogemused ehitusnõuete menetlemisel ja vaidluste lahendamisel.