Patendid, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused

Meie intellektuaalse omandi töögrupp pakub kõiki teenuseid, mis on seotud intellektuaalse omandi kaitse ja selle väärtuse suurendamisega.

Meie advokaatidel on laialdased kogemused intellektuaalse omandi saamise, registreerimise ja kaitse küsimustes. Koostame intellektuaalse omandi õiguste lepinguid alates väljatöötamisest, omandamisest, võõrandamisest ja litsentsi- ning frantsiisilepingutest kuni intellektuaalse omandi säteteni töö- ja teenuselepingutes. Abistame ka teistes intellektuaalomandi küsimustes, nagu konfidentsiaalsus- ja sponsorlepingud.

Viime läbi intellektuaalse omandi auditeid, eesmärgiga hinnata kliendi või teda huvitava ettevõtja intellektuaalset omandit ja võimalikke rikkumisi. Töötame välja strateegiaid mittekohase kaitse ja rikkumiste kõrvaldamiseks.

Meie kohtuvaidlustele spetsialiseerunud vilunud advokaadid tagavad teie intellektuaalse omandi õiguste kaitse riiklike kohtute, patendiametite ja EUIPO kaudu. 

Oleme valmis teid abistama kõigis intellektuaalse omandi küsimustes, sealhulgas:

  • intellektuaalomandi kaitse strateegiad
  • lansseerimisele eelnev brändianalüüs
  • õiguslik audit ja intellektuaalomandi hindamine tehingutes
  • intellektuaalomandiga seotud kohtuvaidlused
  • kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimine
  • kolmandate isikute registreeringute ja rikkumiste jälgimine
  • suhtlemine kliendi õigusi rikkunud isikutega ja vajadusel asjakohaste õigusmeetmete rakendamine
  • litsentsi- ja loovutuslepingute koostamine, läbirääkimine ja jõustamine
  • kliendi esindamine riiklikes patendi- ja kaubamärgiametites, EUIPOs ja USPTOs
  • intellektuaalomandi õiguste ülemaailmne registreerimine ja jõustamine meie koostöövõrgustiku kaudu

Marit Teichmann
Turunduse projektijuht

T: +372 665 1888

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15

M: +372 5664 5783

Tallinn 10141, Eesti

marit.teichmann@cobalt.legal

www.cobalt.legal

COBALTÕigusteenuste osutamise üldtingimused on leitavad meie kodulehelt.

Käesoleva e-kirja saatjaks on advokaadibüroo COBALT Eestis. COBALT advokaadibürood Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes on eraldiseisvad juriidilised isikud.

Käesolev e-kiri võib sisaldada teavet, mis on konfidentsiaalne ja mille avaldamine saatja eelneva nõusolekuta on keelatud. Juhul, kui te olete käesoleva e-kirja saanud ekslikult, teavitage sellest saatjat telefoni või e-posti teel ja kustutage e-kiri oma süsteemist. Ekslikult saadud e-kirja edastamine, sellest koopiate salvestamine või selle sisu mis tahes isikule avaldamine on keelatud.