Andmekaitse

COBALT nõustab kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis andmekaitse ja privaatsuse küsimustes. Oleme pädevad kõikides valdkondades, sealhulgas finantssektor, kindlustus, tervishoid, ravimitööstus, telekommunikatsioon ning veebi- ja jaemüük. Lisaks oleme eksperdid töötajate andmete kaitsmise küsimustes (videoseire, veebiliikluse, e-posti ja telefonikasutuse jälgimine).

Saame teid abistada järgmistes valdkondades:

 • üldine õigus eraelu puutumatusele ja vastavad andmekaitseseadused
 • andmete töötlemise lepingud, privaatsuspoliitika ja nõusolekuvormid
 • andmete töötlemisega seotud siseprotseduurid ja -eeskirjad
 • rikkumistest teatamise programmide rakendamine
 • keerukate piiriüleste andmeedastuste korraldamine
 • andmete töötlemise registreerimine riigiasutustes
 • andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa majanduspiirkonda (turvalisus, tüüpsätted, turvalised sihtkohad, siduvad ettevõttesisesed reeglid)
 • e-privaatsus ja e-turundus (e-post, SMS, kõnekampaaniad; küpsised, avalikud kataloogid)
 • dokumentide ja teabe säilitamise eeskirjad
 • vaidluste lahendamine andmesubjektide ja ametiasutustega
 • andmekaitsenõuete täitmise kontroll
 • isikuandmetega seonduvad küsimused ühinemis- ja omandamistehingute kontekstis
 • veebi privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste koostamine ning rakendamine
 • nõustamine konkreetses valdkonnas (nt bioteadused)