Kindlustus

Advokaadibüroo COBALT spetsialistidel on kogemused igakülgse õigusteenuse osutamisel tuntud kohalikele ja rahvusvahelistele kindlustusettevõtjatele, kellel on ärihuvid Balti regioonis. Meie advokaadid nõustavad ja aitavad kindlustusettevõtjaid kindlustustegevusele kohalduvate nõuete ja regulatsioonidega seotud küsimustes, sealhulgas kindlustusettevõtjate filiaalide asutamisel (tütarettevõtjad ja esindused) ning regioonis tegutsevate kindlustusettevõtjate aktsiate omandamisel.

Esindame kindlustussektori kliente ka nõuetes ja vaidlustes (nii vahendajate kui kindlustusvõtjatega). Lisaks on meil mitmekülgsed oskused ja kogemused, mis võimaldavad pakkuda teisi kindlustusvaidlustega seotud teenuseid, nt vahekohus, lepitusteenused jm alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused.

Meie büroo teenused hõlmavad kõiki kindlustusõiguse regulatiivseid ja strateegilisi aspekte, seahulgas välisriigi kindlusseltside ja teiste teenusepakkujate nõustamist seoses kindlustusteenustega, mida nad pakuvad piiriüleselt või filiaali kaudu.  Meie meeskond pakub juriidilist nõu kõikides kindlustusõiguslikes küsimustes, muu hulgas:

Meie meeskond pakub juriidilist nõu kõikides kindlustusõiguslikes küsimustes, muu hulgas:

  • kindlustuse ja edasikindlustuse regulatiivsed ja lepingulised aspektid
  • kindlustuse vahendamise regulatiivsed ja lepingulised aspektid
  • kindlustusnõuetega seotud vaidluste lahendamine
  • kindlustusettevõtete õiguslikud auditid ning nendega seonduv M&A nõustamine
  • krediidikindlustus ja kindlustuskohustused seoses laenutehingutega