Finantsteenuste regulatsioon

Eesti pangandus- ja finantssektor hõlmab klassikaliste finants- ning pangandusinstitutsioonide kõrval ka finantsvahenduse ja selle kõrvalteenustega tegelevaid ettevõtteid, kindlustusfirmasid ning investeerimisfonde.

Pakume klientidele abi mitmesuguste finantstoodete vallas ja anname jooksvalt nõu finantsteenuseid puudutavates küsimustes, samuti krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta, sh krediidi- ja finantseerimisasutuste, investeerimisühingute ning investeerimisfondide litsentseerimine, finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) rakendamine. 

Anname ka nõu nii õiguslikes, regulatiivsetes kui ka rahapesu tõkestamise küsimustes seoses piiriüleste finantsteenuste osutamisega Balti riikides.

COBALT pakub kõiki regulatiivset keskkonda puudutavaid teenuseid, sealhulgas:

  • finantseerimisasutuse registreerimine ja tegevusloa hankimine
  • regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
  • regulatiivse suunitlusega õigusauditi läbiviimine
  • rahapesu tõkestamist puudutavate nõuetega seotud nõustamine
  • klientide esindamine suhetes seadusandjaga
  • õigusaktidest tulenevate formaalsuste täitmine reguleeritud finantsinstrumentide omandamisel
  • finantseerimisasutuse sisereeglite, protseduuride ja juhendite koostamine
  • klientide huvide esindamine seadusloome juures
  • nõustamine Euroopa Liidu otsekohalduva finantseerimisasutuste ja finantsteenuste regulatsiooni mõju osas