Finantseerimine

Meie pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

  • uute teenuste turuletoomine ja olemasolevate ümberkorraldamine
  • sündikaatlaenud
  • varade ostu- ja vahefinantseerimine (mezzanine finance)
  • äriühingute ülevõtmiste-omandamiste finantseerimine
  • kaubanduse finantseerimine 

Pakume klientidele abi finantstoodete puhul ja anname konsultatsiooni finantsteenuseid puudutavates küsimustes, kaasa arvatud pangandusega seotud seadusandlus, väärtpaberite registreerimine, börsieeskirjad, üldised finantseerimisega seotud küsimused, turu kuritarvitamine ning MiFID.

Meie kogenud advokaadid annavad nõu mitmesuguste finantseerimisviiside kohta, muu hulgas tagatisega ja tagatiseta laenud, kapitaliturud, omakapitali kaudu rahastamine, vahefinantseerimine, liising, struktureeritud finantseerimine, projektifinantseerimine, ekspordikrediit ja nõuete finantseerimine, ühisrahastamine, ühislaenamine, muud innovaatilised finantseerimisviisid ja mitmesuguste projektipõhiste finantseerimisvahendite ja -korralduste struktureerimine ja rakendamine.

Kohalolek Baltikumis ja Valgevenes võimaldab meil kasutada rahvusvahelisi võimalusi mis tahes finantseeringu puhul ja anda siseriiklikku õigusnõu kõigis maksude ja õigusaktidega seotud küsimustes, mis võivad meie regioonis erafinantseeringute puhul tekkida.