Riigihanked

Bürool on pikaajaline kogemus ja tugev valdkondlik teadmistepagas klientide esindamisel ja nõustamisel riigihangetega seonduvates küsimustes. Nõustame hankijaid hankedokumentide koostamisel ja riigihangete läbiviimisel ning pakkujaid riigihangetes osalemisel. Lisaks on meil märkimisväärne kogemus nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel mitmesugustes keerukates riigihangete vaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui kohtutes. Samuti kaitseme isikuid hankemenetlusest tekkinud süüteomenetlustes. Nõustame kliente ka mitmete teiste avalik-õiguslike konkursside osas, sealhulgas ravi rahastamise lepingute valimisel ning seoses riigihangete seaduses toodud erandite alusel (nt julgeoleku huvides) korraldatud menetlustes.

Meie riigihangete alane kogemus kätkeb näiteks: 

 • Perioodil 2013-2015 SA Tallinna Kultuurikatel terviklikku nõustamist Kultuurikatla hoone rekonstrueerimisel. Meie töö hõlmas nõustamist terve ehitusprotsessi vältel, sh lepingute koostamist (projekteerijatega, ekspertidega, nõustajatega, peatöövõtjaga, ehitusjuhiga ning konsultantidega), läbirääkimisi partneritega, riigihangete planeerimist ja läbiviimist, EL rahastusega seotud nõustamist (sh abikõlblikkuse analüüsi) ja ehitusõiguslikku nõustamist.
 • Oma Ehitaja grupi nõustamist seoses tütarettevõttele kuuluva Jõhvi kontserdimaja kasutusse andmisega sihtasutusele Eesti Kontsert. Kultuuriministeerium, Jõhvi Linnavalitsus ja riigiasutus Eesti Kontsert alustasid Oma Ehitaja grupile kuuluva Jõhvi kontserdimaja renoveerimistöödega 2004. aastal. Seoses riigiasutuse Eesti Kontsert ümberkujundamisega sihtasutuseks 2014. aasta alguses tuli läbi viia mitmeid ümberstruktureerimisi varades ja kohustustes, sealhulgas lõpetada olemasolevad ning sõlmida uued kokkulepped kontserdimaja kasutamise ja kasutusvalduse küsimustes. Oleme nõustanud ka antud projekti selle elluviimisel 2004. aastal ning hiljem jooksvalt tõusetunud küsimustes seoses sõlmitud PPP lepingutega.
 • Ettevõtte Ragn-Sells edukat nõustamist ja esindamist vaidlustusmenetluses seoses  Keskkonnainspektsiooni poolt korraldatud vanarehvide käitlemise riigihankega ja mitmekümnetes muudes riigihanke vaidlustes. 
 • Lisaks ülaltoodule esindasime edukalt ettevõtteid Ragn-Sells ja Linna Jäätmekäitlus kesklinna jäätmeveohangetega seotud kohtumenetlustes. Kohtuasja põhivaidluseks oli põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste tagasi lükkamise õiguspärasus. 
 • Riigi Kinnisvara nõustamist seoses Liepajasse rajatava Läti esimese kaasaegse vanglakompleksi ja selle juurde kuuluva taristu projekteerimise hankega.
 • Riigi Kinnisvara nõustamist seoses Tallinna vangla ehitusega. Nõustasime Riigi Kinnisvara nii hankedokumentide koostamisel kui ka ehitusloaga seonduva analüüsi teostamisel.
 • Riigi Kinnisvara nõustamist seoses Euroopa Liidu poolt osaliselt rahastatud Koidula piiripunkti ehitusega tõusetunud vaidlustes, sh seoses FIDIC lepingutega. Tegemist on seni ühe suurima ning keerukaima infrastruktuuri ehitisega Eestis. Projekti väärtuseks on hinnatud 48 MEUR.
 • Tallinna Haridusameti esindamist ja nõustamist seoses Tallinna koolide rekonstrueerimise- ja renoveerimise projektidega.
 • Rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamist julgeolekuhuvidest tingitud erandihangete läbiviimisel. 
 • Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnale õigusliku analüüsi teostamist seoses ärisaladuse ulatusega riigihankes.
 • Meie portfellis on ka näiteks Tallinna Linnahalli riigihangete korraldamine.