Konkurentsiõigus

Advokaadibürool COBALT on põhjalikud kogemused klientide nõustamisel ja esindamisel konkurentsialastes küsimustes, sh suhtluses konkurentsiametiga, klientide esindamisel kohtumenetlustes, turgu valitseva seisundiga seotud küsimustes ning ülevõtmistest ja ühinemistest tekkinud üksuste kontrollimenetluste jms korral. Muu hulgas oleme esindanud kliente tsiviilkohtus kahju hüvitamise nõuetes, samuti halduskohtus konkurentsiameti otsuste vaidlustamisel ning kriminaalmenetlustes seoses konkurentsialaste süütegudega.