Tootmine, kaubandus ja müük

COBALT nõustab Balti riikides ja Valgevenes tegutsevaid ettevõtteid piiriüleses kaubanduses ja müügis, aidates kliente paljudes tootevastutusega seotud küsimustes: tagasikutsumised, tooteohutusnõuete täitmine, märgistamine, regulatiivsed nõuded, menetlused ja vaidlused, mis võivad tekkida seoses tooteohutusega.