Tervishoid ja ravimitööstus

Omame pikaajalist kogemust tervishoiu- ja ravimitööstussektorit puudutavates spetsiifilistes õigusküsimustes.

Meie advokaatide pädevus hõlmab muu hulgas järgmisi valdkondi:

 • reklaam ja turundus
 • tootevastutus
 • kliinilised katsed
 • intellektuaalomandi kaitse ja vastavate õiguste jõustamine
 • toodete turuletoomine (müügiload, registreeringud ja teavitused)
 • hinnad ja hüvitised
 • lepingud (edasimüügistruktuurid, turundus, annetused)
 • isikuandmete kaitse
 • SOP nõuete järgimine
 • konkurentsiõigus (turundus- ja müügikampaaniate analüüs, turgu valitseva seisundi küsimused, valdkonnauuringud, koolitused)
 • riigihanked
 • tolli- ja politseiküsimused
 • kohtuvaidlused