Vahekohus
MEIST
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Publikatsioonid
Tunnustus

Meie kohtuvaidluste töögrupp esindab kliente nii Eesti kui välisriikide vahekohtutes, sealhulgas Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC), ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL), Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID), Stockholmi Kaubanduskoja (SCC), Londoni Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (LCIA) ning Soome, Eesti, Läti ja Leedu kaubanduskodade reegleid rakendades.

Ühendame kõrgetasemelised vahekohtuoskused asjaomase õigusvaldkonna ekspertteadmistega ning tuleme suurepäraselt toime keerukate ja mitut jurisdiktsiooni hõlmavate ärivaidluste lahendamisega.

Meie rahvusvahelised kontaktid juhtivate advokaadibüroodega, kuulumine organisatsioonidesse Lex Mundi ja World Services Group ning meie  Baltimaade üksuste vaheline koostöö võimaldavad meil edukalt lahendada paljusid jurisdiktsioone hõlmavaid vahekohtuvaidlusi.

Abistame kliente alates lepingu koostamise etapist kuni vaidluse tegeliku lahendamiseni. Nõustame vahekohtuklauslite sõnastamisel ning vahekohtu ja kohaldatava õiguse valikul, anname õiguslikke arvamusi eesseisva või käimasoleva vahekohtumenetluse kohta, esindame kliente vahekohtumenetlustes ning abistame ka rahvusvaheliste vahekohtuotsuste vaidlustamisel või nende tunnustamise ja täitmise saavutamisel. Samuti tegutsevad meie advokaadid vahekohtunikena.