Turundus ja reklaam
MEIST
Tehtud tööd
MEIST
MEIST
Tehtud tööd

Nõustame oma kliente lubatud turundustavade piiritlemisel ning aitame regulatiivsetes küsimustes ja konkurentide eksitava või ebaõiglase reklaami vaidlustamisel. Meil on kogemusi meediaettevõtete uute ärimudelite väljatöötamisel ja dokumenteerimisel ning kõigi meedia- ja reklaamilepingute koostamisel ja läbirääkimisel. Pakume õigusnõustamist reklaamikampaaniate, ühismeedia, sponsorluse, tootepaigutuse, kaubamärgiga sisu ja maine hoidmise alal.