Töö- ja juhtimislepingud
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Meie pühendunud tööõiguse eksperdid teenindavad paljusid kliente arvukates sektorites. Meil on suur kogemus klientide nõustamisel siseriikliku ja rahvusvahelise tööõiguse kõigis aspektides. Pakume asjatundlikku abi järgmistes valdkondades: kohalike ja kõiki Baltimaid hõlmavate tööhõive- ja juhtimisstruktuuride kavandamine ja ülesehitamine, läbirääkimiste pidamine juhul, kui klient soovib ametisse nimetada või töölt vabastada töötajat või juhtkonna liiget, juhtkonna ja töötajate lepingute ettevalmistamine, nõustamine konkurentsikeelu ja muude piirangute sätestamisel, nõustamine motiveerimisskeemide vallas, tööandjate standardpõhimõtete koostamine, nõustamine töölt vabastamise küsimustes, kollektiivsete küsimuste lahendamine, tööõigusest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine, vaidlustes ja kohtuvaidlustes abistamine, äriühinguga tehtavate tehingute ja ümberkorraldamisega seotud töösuhteküsimuste lahendamine, abistamine töötajate andmete töötlemisel ja edastamisel, tööjõumaksude alane nõustamine.

 

Me kuulume  ainulaadsesse rahvusvahelisse juhtivate advokaadibüroode võrgustikku Ius Laboris (www.iuslaboris.com), mille liikmed on spetsialiseerunud tööõiguse, pensionide ja töötajate hüvede valdkonnale ning pakuvad kõiki personaliga seotud õigusteenuseid. Ius Laborise liikmena saame oma klientidele pakkuda organisatsiooni liikmete parimat tööõigusalast abi ja kombineeritud lahendusi.