Riskikapital
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Startup Estonia poolt läbi viidud idufirmade tulemusi hõlmavast uuringust ilmnes, et 2017. aasta esimesel poolaastal kasvas investeeringute arv iduettevõtetesse 21 tehingult 35 tehingule. Ka on tehtud mitmeid riiklikke algatusi fondide rajamiseks nii Balti riikides, Euroopas kui ka mujal, sest alustamisjärgus ettevõtete jaoks on just riskikapital endiselt oluliseks rahastusallikaks.

Oleme üheks peamiseks õigusnõustajaks riskikapitalifondidele, korporatiivsetele riskikapitaliüksustele ja teistele investoritele. Oleme aidanud sõlmida rohkem riskikapitalitehinguid kui ükski teine advokaadibüroo Baltikumis, seetõttu saame oma klientidele pakkuda kõige ajakohasemat infot turul toimuva kohta. 

Oleme pühendunud mitmekülgsele õigusnõustamisele riskikapitalitehingute kõigis tehinguetappides. Tunneme uhkust oma laialdaste kogemuste üle fondide (nii litsentseeritud kui reguleerimata) ja äriühingute asutamisel, investeeringute struktureerimisel, riskikapitaliga seotud spetsiifilisel nõustamisel ja õiguslike auditite läbiviimisel näiteks äriõiguse, tööõiguse, maksuõiguse ja intellektuaalomandi õiguse valdkondades.

Koostame investeerimislepingust, osanike vahelisest lepingust ja tehnoloogia lepingust koosnevaid tervikpakette ning anname nõu investeeringust väljumisel. Meie vajaduspõhiselt kokku pandud meeskonnad viivad end põhjalikult kurssi iga kliendi portfelliga ning eelistatud tehingutingimustega tagamaks kliendiga efektiivne ning ladus koostöö.

Lisaks igapäevasele õigusnõustamisele panustame ka riskikapitali ökosüsteemi arendamisse. Meie bürood on kauaaegsed Baltimaade era- ja riskikapitali assotsiatsioonide liikmed. Oleme esindatud olulisematel kogukonna üritustel ning panustame sektori õigusraamistiku väljatöötamisse. Eeltoodu on meil võimaldanud välja arendada ärisuhete võrgustiku, millest on kasu ka meie klientidel ja koostööpartneritel.

Kliendid hindavad meie kiirust ja ettevõtjakeskset lähenemist. Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kellel on põhjalik arusaam alustavate ettevõtete ökosüsteemist, võimaldades pakkuda kliendile igakülgset tuge terve investeeringu vältel.