Riigihankevaidlused
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Riigihankelepingud moodustavad märkimisväärse osa Balti riikide majandusest. Meie  riigihankevaidluste lahendamise meeskond on suurimate turuosaliste eelistatud valik ning advokaadid selle valdkonna arvamusliidrid. Meil on laialdased ja edukad kogemused klientide esindamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Pakume enda kõrgetasemelist ja kiiret abi hanketingimuste ja hankija tehtud otsuste üle peetavates vaidlustes ning kahju hüvitamise nõuetes nii pakkujatele,  hankijatele kui järelevalveasutustele.

Riigihankeasju menetletakse vaidlustuskomisjonis ja kohtutes tavapärasest kiiremini, kuigi vaidlused võivad puudutada sadadesse miljonitesse ulatuvat lepingut. Kiirus ja kõrgetasemeline teenus on siinkohal hädavajalikud kliendi jaoks parima tulemuse saavutamiseks, mistõttu on soovitatav usaldada hangetega seotud vaidlused meie  riigihangete ja ELi õiguse ekspertidele.

Lepitusteenus riigihankelepingute täitmisel

Pakume lepitusteenust riigihankelepingute täitmisel tõusetunud vaidluste lahendamisel, sh erapooletu ja sõltumatu õigusarvamuse koostamist poolte vaheliste eriarvamuste lahendamiseks.

Meil on varasem kogemus hankijate ja töövõtjate vahel tõusetunud eriarvamuste lahendamisel, mille sisuks oli töövõtulepingu kohane täitmine ja muutmise lubatavus riigihangete seaduse mõttes.

Vandeadvokaat ja lepitaja Kadri Matteus on valdkondlikult tunnustatud ekspert, kelle hinnanguid võetakse arvesse edasiste otsuste tegemisel. Samuti on tema hinnanguid osapoolte varasemal kokkuleppel käsitletud siduva arvamusena.

Hankelepingu täitmisega seonduvaid küsimusi on võimalik adresseerida ka ametlikus lepitusmenetluses, mida viib läbi lepitajate nimekirjas olev vandeadvokaat.

Lepitusmenetluse või erapooletu õigusarvamusega saavad pooled kiire ja professionaalse hinnangu lepingu täitmise vaidluses, sh kas hankijal on õigus hankelepingut muuta arvestades riigihangete seadusest tulenevaid piiranguid.