Riigiabi
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Riigiabi regulatsioonid sätestavad riigile ja omavalitsustele piirid ettevõtetele antavate toetuste määramisel. Nende ettekirjutuste eesmärk on vältida riiklike vahendite kuritarvitamist ja konkurentsi moonutamist. Nõuetele mittevastav riigiabi tuleb tagastada. Seetõttu on oluline, et nii ettevõtted kui ka riigiasutused saavad üheselt aru riigiabi reeglistikust ning tagavad selle vastavuse Euroopa Liidu nõuetega.

Meie kogenud spetsialistid aitavad klientidel edukalt läbida riigiabiga seotud etapid, alustades riigiabimeetme või -programmi planeerimisest või riigiabi taotlemisest ja lõpetades klientide esindamisega Euroopa Komisjoni algatatud ametlikes ning mitteametlikes uurimistes kui ka vastava jurisdiktsiooni kohtusüsteemis.