Konkurentsiõigus
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Konkurentsiõigus on üks meie peamistest spetsialiseerumisvaldkondadest. Meie konkurentsiõiguse spetsialistide meeskond abistab kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis siseriikliku ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aspektides. Mõistame majanduse toimimist ja tunneme valdkonna regulatsioone. Meie mitmekeelne meeskond tunneb Euroopa Liidu institutsioonide- ning kohtupraktikat.


Nõustame järgmistes küsimustes:

 • konkurentide vaheline koostöö, sealhulgas kartellid
 • vertikaalsed (tarneahela eri tasandite ettevõtjate vahelised) kokkulepped
 • turgu valitseva seisundiga ettevõtja tegevused
 • koondumiste kontroll
 • individuaalsed erandid ning enesehindamine
 • ettevõtte turuosa määramiseks vajalik turuanalüüs
 • vastavusprogrammid (auditid, koolitused, tüüplepingute hindamine)
 • ettevõtete nõustamine riikliku järelevalve menetlustes ning kriminaal- ja väärteomenetlustes
 • tsiviilõiguslikud hagid konkurentsiõiguse rikkumise kahjunõuetes
 • konkurentsineutraalsuse põhimõte
 • ostujõud ning ülekaalukas läbirääkimisjõud
 • ebaaus konkurents