Kohtuvaidlused
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Kohtuvaidluste valdkond on meie advokaadibüroo üks nurgakividest.

Töötame välja klientide huvidest lähtuvaid vaidluste lahendamise ja kohtuvaidluse strateegiaid, nõustame ja esindame kliente kohtueelsetes läbirääkimistes ning esindame kliente tsiviil- ja vahekohtutes, halduskohtutes ja kriminaalmenetlustes.

Mõistes vaidluste ärilist konteksti ja viies end kurssi klientide äri spetsiifikaga, aitame klientidel saavutada vaidluste optimaalse lahenduse. Kogenud kohtuvaidlejate koostöös teiste meie  töögruppide ekspertidega aitame klientidel ka vaidlusi ennetada ja ära hoida.

Esindame kliente kõikides nende äriga seotud konfliktides, sealhulgas:

 • keerukates lepingu- ja ühinguõiguslikes ning ühinemiste ja omandamistega seotud vaidlustes
 • kinnisvara- ja ehitusvaidlustes
 • riigihankevaidlustes
 • intellektuaalomandiga (sh ravimitega) seotud vaidlustes
 • andmekaitse ning meedia- ja tehnoloogiavaidlustes
 • restruktureerimise ja maksejõuetuse vaidlustes
 • konkurentsivaidlustes
 • töövaidlustes
 • kindlustusvaidlustes
 • maksuvaidlustes, finantsteenustega seotud ja muudes haldusvaidlustes
 • eraomandiga (sealhulgas abielu ja pärimisega) seotud vaidlustes
 • abistame kliente ka majanduskuritegude korral
 • aitame sisejuurdluste läbiviimisel

Meie  vandeadvokaadid esindavad regulaarselt kliente pretsedenti loovates kohtuasjades Riigikohtus, panustades selliselt ka uudse õiguspraktika loomisse.

Spetsialistid
Kõik bürood
Eesti
Läti
Leedu
Kõik bürood
Eesti
Kõik bürood
Eesti
Läti
Leedu