Keskkond ja loodusvarad
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Keskkonnaküsimused on paljude ettevõtete jaoks keskse tähendusega. Need mõjutavad arendustööd, tootmist, kaubandust ja tarneahelaid, mistõttu paljudes äri- ja finantseerimistehingutes tuleb nendega arvestada.

Meie kogenud eksperdid aitavad tegeleda keskkonnalubadega, aruandluse ja igapäevaste nõuetele vastavuse probleemidega, heitkogustega kauplemise ja muude kliimamuutustega seotud aspektidega. Meil on suured kogemused ka keskkonnaalaste õigusaktide, auditite ja vastutuse küsimustes. Tunneme hästi jäätmesektori regulatsioone.