Kapitaliturud
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Meie kapitaliturgude meeskond pakub mitmesuguseid õigusteenuseid, sealhulgas:

  • avalikud esmapakkumised
  • võla- ja kapitaliinstrumentide noteerimine reguleeritud Balti turgudel
  • kohalike finantsinstrumentide ADRide ja GDRide emiteerimine rahvusvahelistel turgudel, reguleeritud turgudel ning keskdepositooriumides registreerimiseks ja kauplemiseks
  • OTC tehingud noteeritud instrumentidega
  • kohustuslike ja vabatahtlike ülevõtmispakkumiste kavandamine ja elluviimine
  • emitentide ja investorite nõustamine õigusaktide ja börsinõuete täitmisel
  • turu kuritarvitamise ja siseteabe väärkasutamise küsimused

Koostöös välispartnerbüroodega nõustame ja aitame Baltikumist pärit emitente võla- ja kapitaliinstrumentide väljalaskmisel, pakkumisel ja noteerimisel mitmetes teistes Euroopa jurisdiktsioonides. Teeme tihedat koostööd NASDAQ OMXiga ning Eesti, Läti ja Leedu keskdepositooriumidega, nõustades ka neid kapitaliturgudega seotud õiguslikes küsimustes.