Fondid
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Meie  fondide töögrupil on aastatepikkused kogemused klientide nõustamisel seoses UCITSi, alternatiivsete investeerimisfondide, pensionikindlustustoodete ja registreerimata fondide moodustamise, juhtimise ja kauplemisega.

Lisaks viime läbi toodete õigusauditeid. Meie meeskond koostab kõik fondi teabe, juhtimise ja tegevuse jaoks vajalikud dokumendid, esindab klienti fondi registreerimisel igas asjakohases Baltikumi jurisdiktsioonis, nõustab ja aitab teda õigusaktide nõuete täitmisel ja investoritega seotud küsimustes, abistab teda piiriülesel kauplemisel fonditoodetega ja pakub kõiki muid õigusteenuseid, mis on fondi igapäevaseks majandamiseks vajalikud.

Meie kogemused fondi- ja investeerimistoodete struktureerimisel võimaldavad meil täita kliendi vajadusi kõige tõhusamal ja maksuoptimaalsemal viisil, pakkudes lahendusi, mis on kohandatud konkreetse kliendi vajaduste ja nõudmistega.