Euroopa Liidu õigus
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Meie advokaadid on esindanud paljusid kliente Euroopa Liidu haldusasutustes ja kohtutes. Meie spetsialistid tunnevad end koduselt mitmekeelses keskkonnas ning on mõjukad vahendajad klientide ja ELi institutsioonide vahel. Oleme muu hulgas tegelenud äriühingute ühinemiste Euroopa Komisjoni poolse kontrolli juhtumitega ning osalenud riigiabi kohtuprotsessides Üldkohtus, arvukates suurkoja menetlustes Euroopa Kohtus ja kaubamärkidega seotud vastuväidete esitamise menetlustes Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO).


Meie spetsialistid omavad kogemust järgmistes kliimamuutuste teemades:

  • EL ja Eesti kliimaõiguse regulatsioonide analüüs ja nõustamine
  • EL taksonoomia – keskkonnasäästlike majandustegevuste klassifikatsioon ja ettevõtete kohustused
  • ringmajanduse projektide nõustamine (jäätmeregulatsioonidega seonduv)
  • energiaprojektide nõustamine (sh koondumise lubade taotlemine Konkurentsiametist)
  • EL Komisjonis ja Eestis energiaprojektide riigiabi küsimused
  • energia hulgimüügiturgude läbipaistvuse nõuete alane nõustamine
  • uute transpordikütuste regulatsioon