Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Autoriõigus ei piirdu vaid traditsiooniliste muusika- ja kunstiteostega. Autoriõiguse eesmärk on kaitsta autori kogu loomingut sümfooniatest veebisaadeteni ja filmidest skulptuurideni.

Esindame autoreid, produtsente, autoriõiguse omajaid, äriühinguid, kus autoriõigused luuakse, ja kollektiivse esindamise organisatsioone. Meie tiim on valmis sukelduma autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega seotud kaasustesse ja pakkuma klientidele erinevaid teenuseid, sealhulgas järgmist:

  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kohaldamine
  • autoriõigusega kaitstud teoste reprodutseerimise, avaliku esitamise, levitamise ja taasedastamise aspektid
  • autoriõigusega seotud tehingud ja autoriõiguse üleandmine
  • autoriõigusega kaitstud teoste litsentsimise kord
  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste objektide ning nendest saadud tulu maksustamine
  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste rikkumised ja vaidlused
  • intellektuaalomandiõiguste seireautoriõiguse ja üldise intellektuaalomandi alane nõustamine töösuhetes, samuti allhanke- ja töövõtusuhetes