Ühingute restruktureerimine
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Me aitame kliente kõikvõimalikes kontsernisisestes või eraldiseisvate ettevõtete restruktureerimistes  kõigis Balti riikides, sealhulgas ka suurimate finantsasutuste piiriülestes ühinemistes  ja muud tüüpi erinevatesse ärisektoritesse kuuluvate ühingute restruktureerimisel. Me oleme olnud nõustajaks paljudes projektides seoses äritegevuse laiendamisega, konsolideerimisega ja  ettevõtte varade võõrandamisega, aidanud leida igas olukorras sobivaimad lahendused alates osaluse võõrandamisest ja oma tegevuse jagunemisest (spin-offs) kuni investorite kaasamiseni.