Äriühingu juhtimine
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus
MEIST
MEIST
Tehtud tööd
Publikatsioonid
Tunnustus

Aitame kujundada parema tava kohaseid üldjuhtimisstruktuure ning juhtkonna ja komiteede struktuure, nõustame direktorite ja juhtide vastutuse ja kindlustuse küsimustes, valmistame ette juhatuse eeskirju ja muid ettevõttesiseseid põhimõtteid, kavandame ja viime läbi iga-aastaseid ja erakorralisi üldkoosolekuid, nõustame ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse projektide õigus-, regulatiiv- ja maksuaspektides, samuti ettevõtte tundlikes küsimustes, strateegilistes tehingutes ja sisejuurdlustes.

Spetsialistid
Kõik bürood
Eesti
Läti
Leedu
Kõik bürood
Eesti
Kõik bürood
Eesti
Läti
Leedu