Silja
Klaasen
Vanemassistent / Eesti
 
Tutvustus

Silja Klaasen assisteerib advokaate nende igapäevatöös ning tegeleb büroo dokumendihaldusega. Enne bürooga liitumist töötas Silja Klaasen Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi juriidilises osakonnas ja tal on pikaajaline kogemus riigikogu kantseleis töötamises.

 
cv
Keeled
eesti, inglise, prantsuse, saksa, vene, hollandi