Kristina
Schotter
Vandeadvokaat / Eesti
 
Tutvustus

Kristina Schotter on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat, kes esindab kliente nende äritegevusega seotud tsiviil- ja vahekohtuvaidlustes, olles advokaadina selles vallas praktiseerinud juba alates aastast 2004.

Kristina on suurte kogemustega ekspert komplekssetes lepingu- ja asjaõiguslikes ärivaidlustes, ühinguõiguslikes vaidlustes, maksejõuetusvaidlustes, samuti patendiõiguste kaitse ja ravimivaidlustes. Kristina nõustab igapäevaselt kliente ka mitmeid riike hõlmavates piiriülestes vaidlustes ja omab praktilisi kogemusi ka rahvusvahelistes vahekohtutes esindamisel. Lisaks annab ta kogenud kohtuvaidlejana nõu ühinemis- ja omandamistehingute vaidlusi puudutavates aspektides.

Esindades kliente Eesti Vabariigi Riigikohtus on Kristina saavutanud seal mitmeid senist õiguspraktikat oluliselt muutnud ja pretsedente loovaid kohtuvõite.

 
Kogemus
ROHKEM INFOT
 • 2015 — 03 — 01
  COBALT esindas tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv liikmeid Marko ja Kersti Luhamaa’d Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses tulundusühistuseaduse sätte põhiseaduspärasuse vaidluses
 • 2015 — 01 — 01
  COBALT esindas taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia AS-i tütarühingut VV Tuulepargid OÜ Rahvusvahelise Kaubanduskoja Vahekohtus tuuleparkide tarnelepingust tulenevas kahes vahekohtuvaidluses ja kohtus seoses vahekohtuotsuse tühistamise avaldusega
 • 2008 — 01 — 01
  COBALT esindas ettevõtet Laferme ja selle endisi väikeaktsionäre erinevates ühinguõiguslikes ja aktsiate võõrandamisega seonduvates kohtuvaidlustes
 • 2008 — 01 — 01
  COBALT esindas Miiduranna Tehas vähemusaktsionäre aktsiate ülevõtmise eest õiglase hüvitise määramise kohtuvaidluses
 • 2006 — 01 — 01
  COBALT nõustas Foster Wheeler Energiat vaidluses Narva Elektrijaamad energiaplokkide renoveerimise lepingust tulenevas vaidluses
 • "Ühe sõnaga - suurepärane! Kristina on tugev spetsialist, kellel on suured kogemused ja teadmised kohtuvaidlustes. Temast rääkides on rõhk sõnal usaldus. Tööd on alati hästi juhitud, protsess sujuv. Tähtaegadest kinnipidamine ja korrektsus - super."
  Keiu Heinpalu, Ambient Sound Investments