Kadri
Matteus
Valdkonna nõunik / Eesti
 
Tutvustus

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht. Ta on üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustades nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni. Kadri on läbi viinud suurel hulgal hankemenetlusi omades ka praktilist kogemust juristina hankija juures töötades ning nõustanud ettevõtteid hangetes osalemisel. Samuti on Kadril põhjalikud teadmised ja kogemused muudes haldusõiguslikes vaidlustes, olles üks büroo peamistest haldusvaidlejatest.

Kadri on riigihankeõiguse vallas hinnatud esineja ning riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest. Kadri peab Riigihankeblogi ja riigihanke taskuhäälingut Etapiviisiline Elu.

Kadri on ka lepitaja lepitusseaduse mõistes ning on kogemustega ja tunnustatud õiguseksperdiks hankelepingute täitmise käigus tekkinud vaidluste lahendamisel. 

Kadri on Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige aastast 2020.

 
cv
Keeled
 • eesti, inglise


Liikmeskond ja haridus
 • ELSA Estonia vilistlaskogu
 • 2014 Eesti Advokatuur
 • Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige (alates 2020)
 • 2014 Bonni Ülikool, intellektuaalomandi suveülikool, Saksamaa
 • 2013 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad õigusteaduses
 • 2012 WIPO intellektuaalse omandi rahvusvaheline suveülikool, Horvaatia
 • 2010 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, bakalaureusekraad õigusteaduses


Publikatsioonid
ROHKEM INFOT
 
Kogemus
ROHKEM INFOT
 • 2020 — 09 — 08
  COBALT esindas edukalt kliente vaidluses Andmekaitse Inspektsiooniga seoses GDPRi alusel esitatud kaebuse lahendamisega
 • 2020 — 03 — 27
  COBALT nõustab SA-d KredEx riigihanke läbiviimisel
 • 2020 — 03 — 25
  COBALT nõustas Ragn-Sellsi riigihankevaidluses
 • 2020 — 02 — 21
  Vandeadvokaat Kadri Matteus nõustas ja esindas edukalt ettevõtet Nuctech Warsaw riigihankes
 • 2020 — 02 — 05
  COBALT esindas Euroopa Komisjoni olulistes riigiabi kaasustes Eesti ja Euroopa Kohtus
 • 2019 — 12 — 20
  COBALT esindas edukalt erakooli vaide esitamisel Keeleinspektsiooni ettekirjutuste osas
 • 2019 — 11 — 05
  COBALT viis Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel läbi riigihangete struktuuritoetuse andmise nõuetekohasuse kontrollimise koolituse
 • 2019 — 05 — 15
  COBALT koostas KredExi tellimusel juhendmaterjali riigihangete üldpõhimõtete sisustamisest
 • 2019 — 05 — 14
  COBALT nõustas Tallinna Linnatranspordi AS-i uute bussiliinide käivitamisel
 • 2019 — 05 — 06
  COBALT nõustab AS-i RAGN-SELLS OSA projekti
 • 2019 — 04 — 18
  COBALT nõustas BaltCapi kasvufondi investeerimises Pihlakodu ketti
 • 2018 — 11 — 28
  COBALT nõustas investeerimisfondi European Diversified Infrastructure Fund II investeeringul energiakontserni Utilitas
 • 2018 — 06 — 14
  COBALT nõustas Tallinna Sadama IPO-t ja Nasdaq Tallinna börsil noteerimist
 • 2018 — 03 — 27
  COBALT nõustab HHLA-d Eesti suurima konteinerterminali operaatori Transiidikeskuse AS-i ostmisel
 • 2016 — 02 — 04
  COBALT teostas Rahandusministeeriumile analüüsi seoses ärisaladuse kaitse ulatusega riigihanke direktiivide valguses
 • "Kadrit iseloomustab põhjalikkus materjalide läbitöötamisel ja vaidluste ettevalmistamisel. Kadri ei karda riskida, teeb omapoolseid ettepanekuid, mida ja kuidas võiks meie põhjendusi paremini argumenteerida ja sellega vaidlusi võita. Samas hindan kõrgelt seda, et ta ütleb meile ausalt, kui võidu perspektiiv on olematu, mistõttu jäävad nii mõnedki perspektiivitud vaidlused vaidlemata ja kulud tegemata. Hindan kõrgelt ka seda, et Kadri hoiab meie valdkonnal silma peal ja teeb omalt poolt ettepanekuid valdkonna õigusloome selgemaks muutmisel. Tema poole on hea pöörduda igas küsimuses, mis puudutab riigihankeid, sealhulgas hankelepingute täitmine."
  Anne Jõesaar, teenustejuht, Ragn-Sells