Johanna-Britt Haabu on advokaadibüroo COBALT advokaat, kes tegeleb peamiselt äriühingu juhtimise ning tööõigusdokumentide ja lepingute koostamisega. Tal on kogemused tööõigust puudutavate dokumentide analüüsimises ning põhitöötajatega sõlmitavate töölepingute ja juhatuse liikmetega sõlmitavate lepingute koostamises. Lisaks on ta osalenud mitmes ühinemis- ja omandamistehingu protsessis.

Johanna-Britt on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe. Peale selle on ta sooritanud õiguspraktikat mitmes advokaadibüroos, Harju Maakohtus ja eraettevõtetes. Samuti on ta olnud juuratudengite assotsiatsiooni ELSA Tallinna osakonna asepresident.