Visa komanda

Sergejs Rudāns

Vadošais speciālists, zvērināts advokāts

Sergejs palīdz biroja klientiem darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Strādājot birojā, viņš ir sniedzis juridisko palīdzību dažādiem nekustamo īpašumu tirgus spēlētājiem, sākot ar attīstītājiem, bankām, būvniekiem, apsaimniekotājiem līdz dzīvokļu pircējiem un telpu nomniekiem, kas viņam ir devis iespēju uzkrāt plašu pieredzi šajā jomā.

Papildus Sergejs ir pārstāvējis klientus visu līmeņu tiesās, un dažas no viņa vestajām lietām ir ietekmējušas arī tiesu praksi. Sergejs ir pārstāvējis klientus tādās sarežģītās tiesvedībās kā zaudējumu atlīdzības piedziņa no valdes locekļa, maksātnespējīgās sabiedrības noslēgto darījumu apstrīdēšana, dalībnieku sapulces lēmuma spēkā neesamības atzīšana utt. Sergejs nodarbojas arī ar vispārējiem civiltiesību un komerctiesību jautājumiem.

  • Tiesvedība un strīdu risināšana – Band 2, Chambers Global 2019