Karolina Keršytė yra advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė, advokato padėjėja, kurios pagrindinės teisinės praktikos sritys – viešųjų pirkimų teisė bei viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Advokato padėjėja rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas, minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ekonominio naudingumo kriterijus, kvalifikacinės atrankos dokumentus, viešojo pirkimo sutartis), viešojo ir privataus sektorių partnerystės atrankos dokumentus, konsultuoja rengiant atsakymus į tiekėjų klausimus ir pretenzijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, vertina pirkimo dokumentus, rengia klausimus, pretenzijas ir procesinius dokumentus viešųjų pirkimų bylose, teikia teisines konsultacijas ir teisines išvadas visais viešųjų pirkimų klausimais.